image
image
image
Investeringarimage
Onoterat

Objekt Teknik har i nuläget endast en onoterad investering genom en mindre innehav i datakonsultföretaget Init AB.

image
Noterat
Objekt Teknik har en balanserad portfölj av dels bolag med starka kassaflöden och dels utvecklingsbolag med tillväxtpotential.

Under den senaste tioårsperioden har Objekt Tekniks investeringar med råge utklassat utvecklingen av börsindex.

image